buy apps
×

Best Order Apps | Panload

Gcap Trade

2015-06-11
+7    โปรแกรม GCAP Trade online เป็นการซื้อขายทองคำผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยยึดราคาที่อ้างอิงจากราคาทองคำในตลาดโลกแบบ Real Time เพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มโอการในการลงทุน สามารถกรอกจำนวนที่ต้องการซื้อขาย มีการแสดงผลข้อมูลการซื้อขายแบบ Real Time มีรูปแบบการประมวลผลที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเทรดได้ ในระบบการซื้อขายที่ทันสมัย กับ GCAP Gold สามารถซื้อ ขายตามราคาจริง ณ เวลาที่มีคำสั่ง หรือสามารถตั้งราคาซื้อ ขายได้ ( Place order ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการซื้อขายทองคำแท่งให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนทองคำพร้อมให้คำปรึกษาและทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญการด้านลงทุนในทองคำอย่างมืออาชีพแนะนำกลยุทธ์และอัพเดตข่าวสารการลงทุนอย่างใกล้ชิด จุดเด่นของบริการ GCAP Trade Online 1. สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว สามารถดูราคาซื้อขายทองคำด้วยตัวเอง 2. มั่นใจ ...    3 MB    Views 2043

MBT Mobile

2015-01-03
+1    The MBT Mobile application is designed to provide active traders on the go with realtime quotes and information about their accounts along with enabling their ability to place and adjust all order types from the road. Key features of the ...    13 MB    Views 3835

LinnDash

2015-07-21
0    60% OFF LIMITED TIME SALE... LinnDash is the essential app for all Linnworks Anywhere users. Track your multichannel online retail sales onthego. LinnDash features include: View your key figures in one comprehensive Dashboard. Check your Overall Sales Total, No. of Orders, Average ...    1 MB    Views 5729
+30    A Business Owner needs to approve critical or valuable transactions while on the move for maintaining business continuity. Set critical transactions based on value for approval Get the transactions on real time for approval Approve and set the ball rolling ...    18 MB    Views 1884

TabletTrader

2015-05-04
0    The TabletTrader trading application provides electronic access to stocks, options, forex, futures and futures options on multiple market destinations around the globe. TabletTrader supports realtime market data and charts, and allows you to transmit orders instantaneously or use an order ...    6 MB    Views 4633

AFS OMS phone

2015-02-20
afs order
-1    AFS OMS is a light weight enterprise client application for our customers that helps in order taking to extend the functionalities of AFS ERP. Order taking is just a few clicks away at its mobility best.    3 MB    Views 3980

Svenska Foder Order

2015-06-08
och order
0    Svenska Foder Order ger dig möjligheten att beställa vårt bulkfoder vart du än är och när du än vill. Svenska Foder erbjuder kompetens och säkra kvalitetsprodukter inom djurhållning och växtodling till lantbruk och livsmedelsindustri. Vi utvecklar nya produkter och tjänster inom närliggande ...    2 MB    Views 3154
+6    The Order Book application is used by J.P. Morgan clients to view deal execution information. Clients need to be properly registered to access the application.    6 MB    Views 4357

Orders AE

2015-02-16
iphone web orders application sales order sap
0    One of the first iPhone Apps for use with SAP ERP. Orders AE enables mobile sales force staff to easily get an overview of Sales Orders from an SAP system. All you have to do is select the Sales Organization, ...    568 kb    Views 8824

CTBMobile

2015-09-22
+20    IMPORTANT : Require online subscription for Cooking the Books to use. Cooking the Books is an internet based kitchen manager, not just a recipe manager but everything you need to run a successful and profitable kitchen with consistently great food. Cooking ...    32 MB    Views 3607
+18    FideliPAY™ from Fidelity is a leading mobile ecommerce gateway and virtual terminal.  It provides a quick and easy interface for accepting credit card payments. Also includes a mobile point of sale (cash register) interface that supports inventory syncing, cash payments, tax calculation, order ...    15 MB    Views 2266

TradingTuner

2015-01-06
simulation market strategy definition input order orders trading strategies
-6    What is TradingTuner ? It is a software application for trading strategies analysis and tuning. Who is it for ? Students, Teachers, Scholars of Economics and Operational Research, Traders and anyone interested in Quantitative Methods for Finance. How does it work ? TradingTuner simulates the ...    4 MB    Views 108
Related Apps calculator costs quantity order economic identify model contact ordering
+17    Featured in iTunes Top 5 New and Noteworthy App in July 2010 Increase your business's cost efficiency by reducing the costs of ordering and holding inventory by using the Economic Order Quantity Calculator. The economic order quantity (EOQ) model can ...    143 kb    Views 6706

OnePoint

2015-11-27
card credit order push mobile checkout notification ready pay
+5    OnePoint lets you pay with your phone without requiring your credit card. It's easier than paying by cash or card. There is no lines to join, you just checkout from where you are and receive a push notification when your order ...    NAN    Views 2753

MBT Mobile for iPad

2015-08-09
Related Apps ipad mbt information mobile desktop order
+8    Trade Stocks, Futures, Options and FOREX from your iPad. The MBT Mobile iPad app is designed to provide active traders on the go with realtime quotes and information about their accounts along with enabling their ability to place and adjust all ...    11 MB    Views 8505

HUD Tenant

2015-06-20
rent tenant housing programs authority order questions section
+19    HUD Tenant can help you calculate your tenant rent if you are a HUD Tenant or an applicant. It is useful for people in Low Rent or Section 8 Housing programs. If you are a tenant already you can use ...    6 MB    Views 377

benkMOBILE

2015-08-14
und sie nde order mit
+14    Mit benkMOBILE können Sie als benkKunde ortsunabhängig auf Ihr benkKonto zugreifen. Kontostände und Depotbestände einsehen, Überweisungen tätigen oder eine Order aufgeben: Nutzen Sie mit benkMOBILE auch unterwegs alle Möglichkeiten des modernen OnlineBankings. Cockpit: Ihre Schaltzentrale nach Login mit Konten, Guthaben, Geldeinlagen ...    NAN    Views 2190

EGAR IVOnline

2015-08-05
Related Apps management market instruments access system order data markets technology
0    EGAR IVOnline is a front & back end execution solution that provides an integrated interface for the access to different markets and instruments. It includes order management, online account statements, interactive charts, position management and other functionality required for traders. The ...    618 kb    Views 2308

AmFutures

2015-07-06
-8    AmFutures offers App for your convenience to track the Malaysia Futures trading market movement while you are on the go. Key Features: Bursa Malaysia Derivatives Realtime Symbol Search Watch list Stock info Market depth Intraday & historical charts Order book ...    5 MB    Views 7938

PrimeTrader Touch

2015-10-08
Related Apps iphone touch order fast easy
+7    PrimeTrader finally available on your iPhone PrimeTrader Touch streams stock quotes (with userdefined speed so you can keep data costs down) and allows customers of Netfonds Bank to trade from their iPhone or iPod touch. An intuitive order book ...    2 MB    Views 2461
iphone trading order online place free account
+1    Online Trading with Lim & Tan Securities is now available as an iPhone App. 
 Enjoy greater accessibility and instant connection for all your trading activities via the iPhone. 
 Our iPhone App includes: 
Trading of Shares
 
Realtime streaming of prices 
Top ...    11 MB    Views 2852
ipad iphone software sales server rep entry order
0    Sales Rep Order Entry program designed for food and beverage sales. Works in conjunction with the EIC Software iPhone/iPad server. To purchase the EIC iPhone/iPad server, please contact EIC Software at 8004857208 or saleseicsoftware.com. More information can be found on our website: http://www.eicsoftware.com    389 kb    Views 7920

PSS OrderNow

2015-04-04
order code place orders confirmation review
0    (Confirmation ID from PSS required) Use the OrderNow App to quickly purchase paint supplies, architectural coatings and other hardware related products. To place an order, simply enter the PSS part number or UPC code into the app by using the builtin ...    3 MB    Views 8430

Bitcoin Trading App

2015-05-18
trading information bitcoin account order buy
+15    This app allows you to manage your account at Paymium (formal Bitcoin Central). It allows you to consult your account balances, trading charts and the entire history of your orders. All the information, prices, order and trades are obtained through ...    3 MB    Views 4828

mobilPay Wallet

2015-06-06
0    mobilPay Wallet is a mobile application which enables you to make payments simply and quickly. In order to use it you need to register in the next screen. In order to pay with MasterCard Mobile you will need to enter ...    9 MB    Views 1296
Related Apps iphone time sales foundation erp order information access real
+9    Increase your customer’s satisfaction and service levels while improving your own efficiency. Increase sales by taking Foundation 3000™ ERP system’s Order Entry functions on the road with you. Quickly access and update your customer’s information with a few taps from ...    4 MB    Views 7695

ESW FX Trading

2015-03-08
rates order spot limit live stop mobile trading
-3    ESW Mobile Trader application gives traders access to live pricing, charting and trade execution while away from their desktop. Key features: • Connectivity to live trading • Order placement for FX spot (market, limit, stop, stop limit, oco) • Order defaults • Streaming rates for ...    4 MB    Views 9733
-3    Lotto 6/49 Generator generates number systems, which consist of unique numbers for 8 columns. In this app we ommit 49 as a results of low posibility. Lotto 6/49 Generator shuffles by shuffle button or shaking of device to generate new number ...    2 MB    Views 9766

AFE Trade

2015-02-23
market time stock afe order information bought flow real trading
+9    Company Background AFE Solutions Limited is the leading information provider for realtime prices, news and analytics in Hong Kong financial market. Established since 1983, AFE has been serving major brokerage firms and banks in HK with its high quality stocks market ...    8 MB    Views 5778
management sales mobile catalog order
+2    Orderoso for iPad is a mobile catalog and order management app for B2B product sales. The apps allow sales reps to view current products, prices, inventory and media such as photography, sell sheets and video. All data is available both ...    2 MB    Views 8909

VCBS Trading

2015-07-10
Related Apps stock trading order
+26    VCBS Trading – Convernience and useful VCBS Trading is an application on iPhone with many following advanced features: Simple and easy operating Buy/Sell stock order placing Assets and porfolio management Cash advance and money transfer Easily query order history and transaction ...    20 MB    Views 1744
futures mobile order
+5    GCap Futures Mobile is an iPhone online futures trading platform of GuocoCapital Futures that can be downloaded from Apple App Store. Using this application, customers can place orders, check Today order status, Position, account info, order history and Option Master. ...    6 MB    Views 853

LCG FX

2015-05-10
iphone rates order spot stop limit
-2    Trade with LCGFX.com (London Capital Group), LCGFX platform powered by Currenex straight to your iphone. Download this free application and enjoy deep liquidity, charting and nondealing desk execution on your iPhone. Key features: • Connectivity to live trading, and demo environments • Order ...    2 MB    Views 7529
Related Apps ipad market trading account sgx online order channel
-6    Online Trading with Lim & Tan Securities is now available as an iPad App. Enjoy greater accessibility and instant connection for all your trading activities via the iPad. 
 Our iPad App includes: Trading of Shares Realtime streaming of prices Top Movers ...    12 MB    Views 2744
market stock ipad iphone order
-2    M & A Securities Sdn Bhd now offers you this Apps that allows you to access to market information via your iPhone and iPad. You may download iMSLM&A and start trading anywhere and anytime. Key Features: · Bursa Malaysia Equities RealTime Streaming ...    8 MB    Views 3403
Related Apps banking accounts mobile secure customers order
-2    By Butterfield for banking customers in Bermuda and the Cayman Islands Secure, convenient mobile banking. · Check balances on eligible Butterfield accounts · View transaction history · Pay and register bills · Transfer funds Between your accounts From your accounts to those of other Butterfield ...    9 MB    Views 3177

智汇宝钱包

2015-05-26
Related Apps card bank transfer users order recharge account client payment
+1    Dinpay Wallet is the Thirdparty mobile payment client of DDbill Payment Co ., LTD Main Function 1.Recharge : The user can through the client online recharge on account. 2.Transfer :Users can transfer an internal transactions between members through purse system, or transfer to ...    9 MB    Views 8832

Cooking The Books

2015-07-09
0    IMPORTANT : Require online subscription for Cooking the Books to use. Cooking the Books is an internet based kitchen manager, not just a recipe manager but everything you need to run a successful and profitable kitchen with consistently great food. Cooking ...    64 MB    Views 9716

[email protected]

2015-07-19
market stock order bursa data malaysia equity
+18    SJ Securities Sdn. Bhd. now offers you this App that allows you to view market data on your iOS devices. Simply download iMSLSJenie and you can start viewing market data of Bursa Malaysia Equity anytime, and anywhere. Key features of iMSLSJenie: ...    12 MB    Views 1402
stock items places storage item manage easily order ios objects
+8    List your items, sort them into categories and associate them with places of storage. Easily manage your inventory level and value. Conceptualize and hierarchize your categories and places of storage. Thanks to the builtin search tools, you can retrieve your items and ...    22 MB    Views 2375

Zlantrader

2015-08-26
order orders ticket trading view entry advanced
+28    Zlantrader is a simple, powerful application for trading futures via an existing CQG login. Optimized for the iPhone 6 and iPad, this app brings the power of order entry via the Zlantrader Advanced Order Ticket to your fingertips, in the ...    6 MB    Views 1143

iSwordfish

2015-08-06
tools order stop
+4    This version of iSwordfish includes: Realtime Quotes Improved Graphing tools (historical data and time periods from one minute to one month) A full list of order types such as market, stop, limit and conditional order (one cancels the other, trailing ...    17 MB    Views 4833

Luxbuy Store

2015-08-31
order store
+8    Luxbuy Store is takingorder application for eManager, easy to use, sync with your permanant stock and customer list. With the qualities of the iPad, the manmachine interactions allow you to take order more nicer.    6 MB    Views 8289

Barclays Portugal

2015-02-26
Related Apps personal business barclays accounts branch transfers customers order mobile
-5    DESCRIPTION The Barclays mobile app for your smartphone or tablet is free and will bring your Barclays Branch even closer to you. A new and improved experience for your accounts management, that allows: Access to your accounts as Personal or Business customer, ...    17 MB    Views 4918

Bter

2015-01-13
market order query
+6    【About bter】 Bter.com is maintained and operated by "MYIP Team" who have successfully maintained a number of websites, over the past few years. Bter is secured by > SSL safe connection > Web Application Firewall (WAF) > Manually confirmed withdrawal > Google TOTP Twofactor Authentication We ...    5 MB    Views 2952
food ipad collection control customer remote table order
-8    Innovative solution for taking order on customer's table or second position POS from an iPhone, an iPad or an iPod. To operate, ShopCaisse must be installed on an iPad nearby on the same WiFi network. The ShopCaisse Application Remote control is ...    14 MB    Views 1357

Audit-Insight

2015-12-30
order obtain
-9    This app is written from an engagement partner perspective, expressed with 'you'. The objectives and requirements in this app are based on the ISAs and have been summarized for your convenience in order to enhance the helicopter view. Part of ...    2 MB    Views 3754

Retire Calc

2015-11-17
retirement retire calc saving live specific works order income
-3    How much income do you need to be able to live comfortably? How about when you retire? Are you saving enough now to make sure you can retire comfortably? With the future of Social Security in question, proactive planning and ...    4 MB    Views 7030

eInvest

2015-04-02
stock time market order real watch malaysia bursa equities
-4    eInvest offers realtime equities prices of Bursa Malaysia for registered clients of Affin Hwang Investment Bank Berhad. Check stock performance, manage watch lists and portfolios, and buy or sell stocks on the go. To register for an account, go to https://w3einvest.affinhwang.com and ...    10 MB    Views 7287
Related Apps stock ipad trading alliance istock share trade order online
+3    Seize your investment opportunities with our omnichannels approach in stock trading. In addition to Call N Trade via Alliance Bank’s Share Trading Centre & allianceonline STOCKBANKING / Online Share Trading; are introducing a new channel "Alliance iStock", a mobile app ...    3 MB    Views 9676
market stock ipad iphone cimb order trade multi trading
+3    CIMB Investment Bank Berhad now offers one App for your iPhone and iPad. Simply download iTradeCIMB and you can start trading anywhere, anytime in equities and derivatives. Features that are available on iTradeCIMB are: Multi Market Data Feed Symbol Search Watch ...    8 MB    Views 673

DaVinci Money

2015-10-25
Related Apps ipad financial product portfolio order risk markets unique
0    DaVinciMoney is a unique product to manage your financial investments via iPad. Designed for those who want to invest in an independent and really proactive way, DaVinciMoney allows you to build multiple portfolios, including multicurrency, taking advantage of all possible opportunities in the ...    8 MB    Views 4495

[email protected]

2015-05-21
Related Apps market stock order data online
-1    TA Securities Holdings Berhad now offers you this App that allows you to view market data on your iOS devices. Simply download iMSLTAOnline and you can get start viewing market data of Bursa Malaysia Equity anytime, anywhere. Key features of iMSLTAOnline: ...    7 MB    Views 7602
banking accounts mobile secure order customers
+1    By Butterfield for banking customers in Bermuda and the Cayman Islands Secure, convenient mobile banking. · Check balances on eligible Butterfield accounts · View transaction history · Pay and register bills · Transfer funds Between your accounts From your accounts to those of other Butterfield ...    13 MB    Views 4297
mortgage situation tab order
+15    Terry Kilakos and his team are highly trained mortgage brokers servicing all of Quebec and some parts of Canada. Their portfolio of satisfied clients gives them a sound reputation and makes them the number one choice for mortgage advice. With ...    14 MB    Views 5866

Brokerjet

2015-07-08
history order improved functions types trading charts
-3    BrokerjetApp: mobile trading directly on your securities account The first big update for the BrokerjetApp brings numerous improved trading functions and a lot more additional innovations to your iPhone. An overview of the main functions: Adaptation of the APP to ...    NAN    Views 3197
documents bank credit letter seller pay buyer order meet certificate
-7    L/C is abbreviation of English words “letter of credit”. Letter of credit (L/C), also, documentary credit (D/C), is a wellknown banking tool, which guarantees to the seller to receive a payment for sold goods without financial risks. Against the buyer’s order the ...    1004 kb    Views 7777

OrderPipe

2015-03-26
time web sales real today daily order products
-9    OrderPipe is a mobile web app used by ecommerce merchants to monitor sales from Amazon, Magento and Shopify in realtime. Access OrderPipe from your iPhone, your iPad, or any web browser. How are my sales going today? What have I sold since I last ...    2 MB    Views 5430

OrderManager

2015-04-15
search shopping orders converter key kinds tool order store
+13    50% OFF Sale A smart shopping tool running on iPhone/iPod touch to manage your orders. You can easily record what orders you have made online or at local store and track them in the future. Key Features: Add, modify or delete orders. ...    161 kb    Views 4152

EY Insights

2015-07-15
insights issues global order application
-3    EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services, and provides global perspectives on the issues affecting today’s businesses. The EY Insights application gives you access to indepth reports, surveys and thoughtprovoking analyses on these issues, covering ...    55 MB    Views 2994
Xhamster Loans Payment Xvideos Calculator Select Xnxx Based Payment Hclips Mobile Sage Tube8 Credit Rate Beeg Business Mile Drtuber Share Social Tnaflix Account Enrollment Redtube Application Photo